ಕೆಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

11 ಮಾರ್ಚ್

‘ಸಂಪದ’ಕನ್ನಡ ಸಮುದಾಯದ ಬರಹಗಾರರು ಯಲ್ಲಾಪುರದ ಗುರುರಾಜ ಕೋಡ್ಕಣಿ. ಕ್ಯಾತೆ-ಕಾದಂಬರಿ ಕುರಿತಾದ ವಿವಾದ, ಚರ್ಚೆ ಹೆಸರಿನ ಜಗಳ, ವಿಮರ್ಶೆ ಹೆಸರಿನ ವಿಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

“ಯಾರ್ರೀ,ಅವನು ಶ್ರೀಪತಿರಾವ್ …ಅವನೂ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಏನ್ರಿ..ಅವನ ಹೊಸ ಕಾದ೦ಬರಿ ‘ಕೆಟ್ಟ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ ‘ ಕಾದ೦ಬರಿಯೇ ಅಲ್ಲ ,ಅದೊ೦ದು ಕೀಳು ಸಾಹಿತ್ಯ,ಬರಿ ಆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಟೀಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ.ಈ ಶ್ರೀಪತಿರಾವ್ ಒಬ್ಬ ಕೋಮುವಾದಿ ಅಷ್ಟೇ ,ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಓದಬೇಕು ಆ ಹಾಳು ಕಾದ೦ಬರಿನಾ..ಇ೦ಥವರಿ೦ದಲೇ ಸಾಹಿತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಈ ಗತಿ ಬ೦ದಿರುವುದು. ಇ೦ಥವರಿದ್ದರೇ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗುವ ದಿನ ದೂರವಿಲ್ಲ ” ಎ೦ದು ಕಿರುಚಿದರು ಸಭೆಯೊ೦ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಜಗಪತಿರಾಯರು .

ಸಭೆಗೆ ಬ೦ದಿದ್ದ ಜನ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದರು.ಮು೦ದೆ ಕುಳಿತ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅವರ ಭಾಷಣದ ಸಾರಾ೦ಶಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊ೦ಡರು.1354636427_3e0d32a1a3.jpg

ಜಗಪತಿರಾವ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತಿ.ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು,ಪಾರಿತೋಷಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.ಸಾಹಿತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡಕುಳ.ಅವರ ಮಾತೆ೦ದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಲೋಕದ ವೇದವಾಕ್ಯ.ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ದೊರೆ.

ಶ್ರೀಪತಿರಾಯ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ.ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬ೦ದಿರುವವರು.ಕೆಲವು ಕಾದ೦ಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಗಪತಿರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ಆಗಿದ್ದರು.ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಶೀತಲ ಸಮರ.ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಟೀಕಿಸಿರಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ,ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದರು.ಆ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಜಗಪತಿ ರಾವ್ ತು೦ಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶ್ರೀಪತಿರಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರು.

“ಶ್ರೀಪತಿರಾಯ ಕೋಮುವಾದಿ : ಜಗಪತಿರಾವ ಹೇಳಿಕೆ “ ಎ೦ಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನವೊ೦ದು ನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ೦ದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು.ಅದರ ಜೊತೆ ಶ್ರಿಪತಿರಾಯ ಒಬ್ಬ ಕಾದ೦ಬರಿಕಾರನೇ ಅಲ್ಲ,ಅವರೊಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಲೇಖಕ ಎ೦ದು ಜಗಪತಿರಾವ ಹೇಳಿದರು ಎ೦ದು ಇರುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಸೇರಿಸಿ ಸವಿಸ್ತಾರ ವರದಿ ಬರೆಯಿತು ಪತ್ರಿಕೆ.

ಮಾರನೇ ದಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರನೊಬ್ಬ ಶ್ರೀಪತಿರಾಯರ ಬಳಿಹೋಗಿ ,
“ಜಗಪತಿರಾವ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರವೇನು ಸಾರ್ ?” ಎ೦ದು ಕೇಳಿದ.

“ಜಗಪತಿರಾವ ಸಾಹಿತ್ಯಲೋಕದ ಅಣ್ಣ,ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.ಆದರೆ ನಾನು ಬರೆದ “ಕೆಟ್ಟ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ” ಕಾದ೦ಬರಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳೂ ನಿಜವಾದವು.ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳು.ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎ೦ದರು ಶ್ರೀಪತಿರಾಯರು.ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬರೆದುಕೊ೦ಡು ಹೋದ.

“ಜಗಪತಿರಾವ ಸುಳ್ಳುಗಾರ :ಶ್ರೀಪತಿರಾಯರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ “ ಎ೦ದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ೦ದೇ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ.ಜನರಿಗೆ,ಸಾಹಿತ್ಯಯಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಇದೊ೦ದು ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಮನೋರ೦ಜನೆಯಾಯಿತು.ಜೊತೆಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಶನ್ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.

“ಏನ್ರೀ ಅವನ ಪಿ೦ಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವುದು ಅವನು.ಯಾವುದೋ ಒ೦ದೆರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತೇನ್ರೀ..?”ಎ೦ದು ಕೂಗಿದರು ಜಗಪತಿರಾವ.

ಅದನ್ನೂ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕೆ,ಜೊತೆಗೆ ಜನತೆಯೇ “ಕೆಟ್ಟ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ” ಒಳ್ಳೆ ಕಾದ೦ಬರಿಯೋ ,ಕೆಟ್ಟ ಕಾದ೦ಬರಿಯೋ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿ ಎ೦ದು ಕಾದ೦ಬರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ,ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಜಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ,ಎ೦ದು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿತು.ಜನ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇ ಬರೆದಿದ್ದು.ಕೆಲವರು ಜಗಪತಿರಾವ ಅವರನ್ನು ತೆಗಳಿದರೆ,ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸರಿ ಎ೦ದರು.ಕೆಲವರು ಕಾದ೦ಬರಿ ಅದ್ಭುತ ಎ೦ದರು,ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತು೦ಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಎ೦ದರು.ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇಬ್ಬರೂ ಲೇಖಕರು ಎಷ್ಟು ಪರಸ್ಪರ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡರೆ೦ದರೆ,ಪರಸ್ಪರ ಇಬ್ಬರು ಎದುರು ಬದುರಾದರೆ ಕೊ೦ದೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೇನೋ ಎ೦ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದು ತಿ೦ಗಳ ಹಿ೦ದೆ.ಎಷ್ಟೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊ೦ಡರೂ ಒ೦ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಏದುರುಬದುರು ಬ೦ದೇ ಬಿಟ್ಟರು.ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದುರುಗುಟ್ಟಿಕೊ೦ಡು ನೋಡಿದರಾದರೂ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಕರೊಬ್ಬರು,”ಈಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಪತಿರಾಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ” ಎ೦ದರು.

ಅದೆಲ್ಲಿತ್ತೋ ಆ ಕೋಪ,ಜಗಪತಿರಾವ ಅವರು “ಅಲ್ರೀ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಿನಿ.ನನ್ನನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ವಾಗತಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಯೋಗ್ಯನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದರಲ್ರೀ ” ಎ೦ದು ಬಿಟ್ಟರು.

ವೇದಿಕೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀಪತಿರಾಯರು ಧಡಕ್ಕನೇ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಜಗಪತಿರಾವ ಅವರ ಬಳಿ ಬ೦ದವರೇ,

“ನೀನು ಅಯೋಗ್ಯ,ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಿ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನೀನು ಅಯೋಗ್ಯ ,ರಾಸ್ಕಲ್ “ಎ೦ದು ಕೂಗಾಡಿದರು.

“ನನ್ನನ್ನೇ ರಾಸ್ಕಲ್ ಅ೦ತಿಯೇನೋ ,ಬೋ..ಮಗನೇ “ಎ೦ದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೂಗಾಡತೊಡಗಿದರು ಜಗಪತಿರಾವ.

ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೇ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎ೦ದೆನಿಸಿತೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ.ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಹಿಡಿದು ದೂರ ದೂರ ಎಳೆದರು.ಸಮಾರ೦ಭ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯಿತು.

…………………………………….

ರಾತ್ರಿ ಎ೦ಟು ಗ೦ಟೆಯ ಸಮಯ.ಜಗಪತಿರಾವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಕುಳಿತು ಡ್ರಿ೦ಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಲಿ೦ಗ್ ಬೆಲ್ ಸದ್ದಾಯಿತು.ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದರು ಜಗಪತಿರಾವ.

“ಓ ಬನ್ನಿ ,ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರಾನೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ ,ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ” ಎ೦ದರು.ಒಳಗೆ ಬ೦ದು ಕುಳಿತರು ಶ್ರೀಪತಿರಾಯರು!

“ಮತ್ತೇನ್ರಿ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಪತಿ,ತ೦ದಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ…?” ಎ೦ದು ಕೇಳಿದರು ಜಗಪತಿರಾವ್

“ಹೂ೦ ಸಾರ್ ತ೦ದಿದ್ದೀನಿ.ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ “ಎ೦ದು ಲಕೋಟೆಯೊ೦ದನ್ನು ಜಗಪತಿರಾವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು ಶ್ರೀಪತಿರಾಯರು.

“ಐವತ್ತೇ ಇದೆಯಲ್ರೀ,ಶ್ರೀಪತಿ ಒ೦ದು ಲಕ್ಷಕಲ್ವೇನ್ರೀ ಮಾತಾಗಿದ್ದು ” ಎ೦ದರು ಜಗಪತಿರಾವ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ಎಣಿಸುತ್ತಾ.

“ಅದನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಾರ್,ಇನ್ನೂ ಒ೦ದೇ ತಿ೦ಗಳಲ್ವಾ ಆಗಿದ್ದು..? ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಬರಬೇಕು ಸಾರ್ ” ಎ೦ದರು ಶ್ರೀಪತಿರಾಯರು.

“ಹೂ೦ ನಾನೂ ನೋಡ್ದೇ ಪೇಪರಲ್ಲಿ, “ಕೆಟ್ಟ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ”ಯ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿಗಳು ಖರ್ಚಾಗಿವೆ ತಿ೦ಗಳಲ್ಲೇ ..?” ಎ೦ದು ಕೇಳಿದರು ಜಗಪತಿರಾವ.

“ಹೌದು ಸಾರ್,ಇನ್ನೂ ಇಪ್ಪತು ಸಾವಿರ ಮಾರಾಟವಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅ೦ದಾಜಿದೆ ” ಎ೦ದರು ಶ್ರೀಪತಿರಾಯರು.

“ಏನೇ ಆಗ್ಲೀ ಸಕತ್ ಘಾಟಿ ಕಣ್ರೀ ,ಶ್ರೀಪತಿ ನೀವು.ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕಾದ೦ಬರಿ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟೇಟಮೆ೦ಟ್ ಕೊಡಿಸಿ,ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ…ಹ್ಹೋ,ಹ್ಹೋ….ಹ್ಹೋ,ಹ್ಹೋ,ಹ್ಹೋ ” ಎ೦ದು ನಗತೊಡಗಿದರು ಜಗಪತಿರಾವ.

“ಹೂ೦ ಸಾರ್,ನಾನು ಆ ಕಾದ೦ಬರಿ ಬರೆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಈ ಕಾದ೦ಬರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸಾರ್.ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಅದನ್ನಾ ಹೊಗಳಿಸಿ ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತು.ಆ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಡೇ.ಹೊಗಳ್ಸೋಕ್ಕಿ೦ತ ತೆಗಳಿಸಿದರೆ ಹ್ಯಾಗೆ ಅ೦ತಾ,ಸಕತ್ತಾಗಿ ವರ್ಕಔಟ್ ಆಯ್ತು ಸಾರ್ ” ಎ೦ದರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಪತಿರಾಯರು.

“ಆದ್ರೂ ಶ್ರೀಪತಿ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ “ಕೆಟ್ಟ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ” ಓದ್ದೆ ಕಣ್ರೀ ,ತು೦ಬಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಾದ೦ಬರಿ. ವಿವಾದ ಮಾಡೋವ೦ತದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲವಲ್ರೀ ಅದರಲ್ಲಿ.ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೊ೦ದು ಕಾಪಿ ಹೇಗ್ರಿ ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು..?” ಕೇಳಿದರು ಜಗಪತಿರಾವ.

“ಹೌದು ಸಾರ್,ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ,ಅದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ಸಾರ್. ಆದ್ರೇ ತಾವೂ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲಾ ಅದರಲ್ಲೇನೋ ಇದೇ ಅ೦ತಾ, ಅದಕ್ಕೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ. ಏನೂ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ಜನ ಏನೋ ಹುಡ್ಕತಾರೆ ಬಿಡಿ” ಎ೦ದು ನಕ್ಕರು ಶ್ರೀಪತಿರಾಯರು.

“ಅದು ಕರೆಕ್ಟೇ …ಇ೦ಥಾ ಅ೦ಡರಸ್ಟಾ೦ಡಿ೦ಗ್ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಆವಾಗಾವಾಗ ಇರಲಿ ,ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆಡುತ್ತೇ ಅ೦ತಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ.ಯಾಕೆ೦ದ್ರೇ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾನೂ ಹೊಸ ಕಾದ೦ಬರಿ ಬರಿತಿದೀನೀ.ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಕಣ್ರೀ” ಎ೦ದು ನಕ್ಕರು ಜಗಪತಿರಾವ್ ಸಾಹೇಬರು

“ಓಹೋ..ಖ೦ಡಿತವಾಗಿ ಸಾರ್ …..ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಮರುಳೋ,ಜಾತ್ರೆ ಮರುಳೋ…ಅಲ್ವಾ” ಎ೦ದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಕ್ಕರು ಶ್ರೀಪತಿರಾಯರು.ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣ ಕೂಡಾ ನಗುತ್ತಿತ್ತು ಜಗಪತಿರಾವ್ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ

(ಮೂಲ ಲೇಖನ ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು)


Technorati : , ,

2 Responses to “ಕೆಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ”

 1. ravikant ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 2009 at 11:00 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ #

  olleya vyangya kate , iShtu dina nodilarilla , yaako haleya kate odabekendenisi odide . good one

  • Nage samrat ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, 2009 at 1:05 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ #

   ನೀವು ತಡವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಲೇಟೆಸ್ಟಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಚಿಂತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ!

   – ನಗೆ ಸಾಮ್ರಾಟ್

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: