Tag Archives: wisdom of the week

ವಾರದ ವಿವೇಕ 25

4 ಮಾರ್ಚ್

…………………………………………………………

ಸೆಕ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಗಾಳಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ.

ಎಲ್ಲಿಯವರಗೆ ಅದು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆಯೋ

ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

                            -ಯಾರೋ

…………………………………………………………

ವಾರದ ವಿವೇಕ 24

16 ಫೆಬ್ರ

……………………………………………………………………

ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನದ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ
ಮೊಗೆಮೊಗೆದು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ
ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು
ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ ಎದ್ದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

-ಅನಾಮಿಕ

……………………………………………………………………

ವಾರದ ವಿವೇಕ 6

24 ಮಾರ್ಚ್

……………………………………………………

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಗುವವನು

ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ

ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ.

……………………………………………………

(ಕಳೆದ ವಾರದ ವಾರದ ವಿವೇಕ’)