Tag Archives: ಶ್ರೀಮಂತ

ವಾರದ ವಿವೇಕ 41

15 ಏಪ್ರಿಲ್

……………………………………

ಶ್ರೀಮಂತರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು

ಬಡವರಿಂದ ಓಟು ಪಡೆದು

ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎನ್ನಬಹುದು!
…………………………………….