ಲೈಫು ವೈಫು ಇಷ್ಟೇನೇ

7 ಸೆಪ್ಟೆಂ

‘ಪಂಚರಂಗಿ’ ಎಂಬ ಆಧುನಿಕ ಚಿತ್ರದ ಸಮಕಾಲೀನ ಜನಪದ ಗೀತೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿರುವ ‘ಲೈಫು ಇಷ್ಟೇನೇ…’ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಧುನಿಕ ಸಮಕಾಲೀನ ಗಂಡಂದಿರ ಅಂತರಂಗದ

ರಾಮಾನುಜಂ.ಎಂ.ಕೆ

ನಗಾರಿಯ ಮಿಡಿತಗಳನ್ನು-ಬಡಿತಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಪರೋಡಿ ಗೀತೆಯ ರೂಪವನ್ನು ನೀಡಿದೆವು.

ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫು-ವೈಫು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಪಾವಿಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ತಿಂಡಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬಿಲ್ಲೆ, ಒಂದು ಬಟಾಣಿ ಇಟ್ಟು ತಿಂಡಿ ಇಷ್ಟೇನೇ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕಾಫಿ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಇಷ್ಟೇನೇ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಪಾಡನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ವಾಸಿ!

ಹೀಗೆ ನಾವೇ ತೋಡಿದ ಗುಂಡಿಗೆ ನಾವೇ ಬೀಳುವುದು ಎನ್ನುವ ಗಾದೆಯ ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಾಂಥರವನ್ನು ಅನುಭವವೇದ್ಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ನಾವು ಕುಚೇಲನ ಕೈಲಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುತ್ತ ವೇದನೆಯನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕಿವಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತು.

ಬಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ರಾಮಾನುಜಂ.ಎಂ.ಕೆಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿಯೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ, ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.

ರಾಮಾನುಜಂ ರಿಗೆ ನಗಾರಿಯ ಪರವಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಹಾಡು ಗಂಡಂದಿರ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಆಗಿ ಹೋದರೆ ನಾವಾಗಲಿ ಆಧುನಿಕ ಗಂಡಂದಿರ ಶೋಕ ಗೀತೆ ‘ಕವಲು’ ಕತೃವೂ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗಲೇ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

2 Responses to “ಲೈಫು ವೈಫು ಇಷ್ಟೇನೇ”

  1. sangeetha ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2010 at 12:58 ಅಪರಾಹ್ನ #

    please send all the kannada kavanagalu.

    thanks and regards
    Sangeetha

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: