ವಾರದ ವಿವೇಕ 38

1 ಮಾರ್ಚ್

…………………………………………………….

ಹಣವನ್ನಲ್ಲದೇ

ಬೇರೇನನ್ನೂ

ಕೊಡದ ವ್ಯಾಪಾರ

ಕಳಪೆ.

– ಹೆನ್ರಿ ಫೋರ್ಡ್

…………………………………………………….

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: