ವಾರದ ವಿವೇಕ 18

23 ಆಕ್ಟೋ

………………………………………………………………….

ಸತ್ಯ ಹೇಳಬಹುದಾದ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು
ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ.

-ಜಾಕ್ ಕ್ಲಾನ್ಸಿ

………………………………………………………………….

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: